ENG

Marko Gutić Mižimakov, b.1992 holds an MA degree in New Media from the Academy of Fine Arts in Zagreb. He works, plays, researches and experiments through video, 3D animation, performance and installation. He differentiates between digital and virtual and is drawn to topics from and of the body. His collaborators are often performing artists. He works and lives in Zagreb where he recently initiated the project Čvorište / The Hub – a virtual exhibiting space in a magazine form accompanied by a program of experimental, ephemeral and hybrid art practices, hosted by G-MK. Since December 2014 he is a close acquaintance of The Best.

HR

Marko Gutić Mižimakov, r. 1992. magistrirao je Nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti. Radi, istražuje i eksperimentira u mediju videa, 3d animacije, performansa i instalacije. Razlikuje između digitalnog i virtualnog. Interesira se za pitanja i probleme o tijelu i iz tijela te često surađuje sa izvedbenim umjetnicama. Živi i radi u Zagrebu gdje je nedavno inicirao projekt Čvorište / The Hub – virtualni izlagački prostor u obliku časopisa popraćen programom eksperimentalnih, efemernih i hibridnih umjetničkih praksi u G-MK. Od prosinca 2014. bliski je suradnik Najbolje.